Teisinės nuostatos


Šios svetainės nuosavybės teisė

Bendrovė, kuriai priklauso ši svetainė, yra „TRUCKONE, S.L.“, kurios adresas yra C/ Gladiolos, 14. Pol. Ind. El Lomo. 28970 Humanes de Madrid - Madridas (Ispanija) Juridinio asmens kodas: B85120095, įregistruota Madrido prekybos registrų centre 24530-jame tome, 8-ame skyriuje, lape nr.100 , puslapyje nr.M-441424, įraše nr.1. Kontaktinis el. paštas informaciniais tikslais jūsų asmeniniam bei nemokamam naudojimui: info@truck-one.es.

Neteisėtas naudojimas

Šios svetainės ir jos paslaugų vartotojas įsipareigoja ja naudotis pagal įstatymus ir naudojimo paskirtį ir susilaikyti nuo svetainės ir jos paslaugų naudojimo neteisėtais ar žalingais tikslais, pažeidžiančiais trečiųjų šalių teises ir interesus, taip pat tikslais, kurie bet kokiu kitu būdu gali sugadinti, išjungti, perkrauti ar kitaip pakenkti svetainei ir jos paslaugoms arba neleisti vartotojams įprastai naudotis svetaine ir jos paslaugomis.
Vartotojai, nesilaikantys šios pareigos, turės atsakyti prieš „TRUCKONE, S.L.“ ir prieš trečiąsias šalis už bet kokią žalą, kuri gali būti padaryta dėl minėtos pareigos pažeidimo.

Klaidos garantija

„TRUCKONE, S.L.“ negarantuoja, kad prisijungiant prie šios svetainės ar jos turinyje nėra klaidų. Oficialių leidinių citavimas ir platinimas šioje svetainėje yra tik informacinio pobūdžio, o visais kitais tikslais turėtumėte naudoti oficialų atitinkamos informacijos platinimo šaltinį.

Paslaugų prieinamumas

„TRUCKONE, S.L.“ pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo keisti ir atnaujinti svetainės dizainą, nustatymus ir informaciją, pateiktą šioje svetainėje ir su ja susijusiose publikacijose.
„TRUCKONE, S.L.“ negarantuoja svetainės ir paslaugų prieinamumo ir tęstinumo. Kai įmanoma, apie svetainės ir paslaugų veikimo sutrikimus bus įspėta iš anksto.
„TRUCKONE, S.L.“ neatsako už jokią žalą ar nuostolius, kurie gali atsirasti dėl to, kad svetainė ar jos paslaugos nėra prieinamos ar veikia su pertraukimais, už vartotojų nusivylimą svetainės ar jos paslaugų naudingumu, už svetainės ir jos paslaugų patikimumą ir stabilumą, ir ypač, nors ir neišimtinai, už prieigos prie skirtingų tinklalapių arba tų, iš kurių teikiamos paslaugos, gedimus.

Atsakomybė už pateiktos informacijos naudojimą

Vartotojas/ja supranta ir savanoriškai sutinka, kad naudojimasis svetaine, jos paslaugomis ir turiniu yra tik jo/jos atsakomybė. Už prieigą prie svetainės ir už naudojimąsi joje esančia informacija yra pilnai atsakingas ją naudojantis asmuo. „TRUCKONE, S.L.“ nėra atsakinga už pasekmes, žalą ar nuostolius, galinčius atsirasti dėl minėtos prieigos prie informacijos ar jos naudojimo, taip pat įmonė neatsako už informacijos panaudojimą asmeninei nuomonei ar verslo sprendimui pagrįsti. „TRUCKONE, S.L.“ neprisiima jokios atsakomybės, atsirandančios dėl svetainėje nurodytų išorinių nuorodų, prieigos prie jų ar jų turinio.

Intelektinė nuosavybė

Svetainės intelektinės nuosavybės teisės ir jos turinys priklauso „TRUCKONE, S.L.“
Griežtai draudžiama bet kokiu būdu keisti šį puslapį. „TRUCKONE, S.L.“ neprisiima jokios atsakomybės, galinčios kilti dėl neteisėtų manipuliacijų ar pakeitimų. „TRUCKONE, S.L.“ nesuteikia jokios licencijos ar leidimo naudotis jokia pramonines ir intelektines nuosavybės teises turinčia informacija, ar jokia kita nuosavybe ir teise, susijusia su svetaine, jos paslaugomis ar turiniu.
Griežtai draudžiama pilnai ar dalinai naudoti šios svetainės turinį, nenurodant jo kilmės ar prieš tai negavus aiškaus leidimo. Dėl neteisėto šioje svetainėje esančios informacijos naudojimo, taip pat nuostolių, padarytos „TRUCKONE, S.L.“ intelektinės ir pramoninės nuosavybės teisėms, bus imtasi visų įstatymuose numatytų veiksmų ir taikoma atitinkama teisinė atsakomybė.

Teisinės nuostatos

Šios svetainės naudojimą reglamentuoja Ispanijos Karalystės įstatymai, nepriklausomai nuo vartotojo teisinės aplinkos. Bet koks ginčas, kuris gali kilti aiškinant šias sąlygas, bus išspręstas šalies, kurioje „TRUCKONE, S.L.“ įsteigė savo veiklą, teismuose.
Pateikdami mums savo el. pašto adresą, sutinkate su sąlygomis, išdėstytomis šiose Teisinėse Nuostatose. Taip pat sutinkate, kad jis būtų naudojamas „TRUCKONE, S.L.“ pranešimams, susijusiems su šiuo metu ar ateityje teikiamoms paslaugoms, siųsti arba atsakyti į jūsų užklausas ir prašymus.